งานสั่งทำพิเศษ

งานสั่งทำ งานพิเศษ งานตามตัวอย่าง


งานสั่งทำ งานพิเศษ รับทำงานตามตัวอย่าง เช่น สกรูล้อ นอตล้อ นอตหัวผ่า ฯลฯ ผลิตด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้รับของรวดเร็ว และราคาย่อมเยาว์

Supply a wide variety of fittings, made to fit the needs or requirements of particular customers. Manufacturing with special tools, quick delivery, quality guarantee and lowest price.