ปลอกไฮดรอลิค

ปลอกไฮดรอลิค


ปลอกไฮดรอลิคทุกรูปแบบ ใช้ได้กับทั้งสายไฮดรอลิค 1, 2 หรือ 4 ชั้น ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC ทุกขั้นตอน

Various hydraulic ferrules are using with all kinds of hydraulic hose such as, Single or Double-wire Braid Hose and Four-spiral Wire Hose. All production processes are manufactured by CNC machine.