ข้อต่อไฮดรอลิค

ข้อต่อไฮดรอลิค


ข้อต่อไฮดรอลิค ผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น UNF, NPT, BSPP, BSPT, JIS, SAE, Komatsu  ฯลฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC ทุกขั้นตอน

All kinds of hydraulic adapters such as, UNF, NPT, BSPP, BSPT, JIS, SAE, Komatsu . All production processes are manufactured by CNC machine.