หัวสายไฮดรอลิค

หัวสายไฮดรอลิค (ฟิตติ้ง)


หัวสายไฮดรอลิคทุกรูปแบบตามมาตรฐานสากล เช่น ISO, UNF, NPTF, NPSM, SAE, DIN, JIS, BSPP และ BSPT ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC ทุกขั้นตอน

Complied to universal standard, such as ISO, UNF, NPTF, NPSM, SAE, DIN, JIS, BSPP and BSPT. All production processes are manufactured by CNC machine.